My sme EduCoach

#mysmeeducoach

Odborný garant programu EduCoach je Business Coaching College.

Okrem Mirky a Petry sú súčasťou EduCoach aj pomáhajúci kouči, prevažne absolventi Business Coaching College. Kouči pochádzajú z rôznych profesných odvetví bohatých na HR, kariérne poradenstvo, právo, team manažment, líderstvo, obchod a vedenie spoločností ale aj osobnostný rozvoj a vzťahové partnerstvá.